درباره ما

مشاورین حسابیتال به شما کمک می کنند تا در زمینه حسابداری بیمارستانی و اجاری بدون نقص آن بهترین باشید.

با استفاده از آخرین تکنولوژی و استانداردهای روز  دنیا سیستم اطلاعات بیمارستانی و پاراکلینیکی شما را طراحی ، استقرار و اجرا کرده . و با در نظر گرفتن رویکرد مالی و مالیاتی مبتنی برآخرین تغییرات قوانین و بخشنامه های مالیاتی و کنترل های داخلی توسعه خواهیم داد..

با روش های جدید حسابیتال می توانید بدون دغدغه از عملکرد سیستم مالی و بیمارستانی بهترین خدمات درمانی را به بیماران و مراجعین در سریعترین زمان ارائه دهید

.

خدمات حسابیتال به شرح زیر است:

۱- طراحی کدینگ و استقرار سیستم های مالی حسابداری MIS  و سیستم مدیریت بیمارستانیHIS

۲-  استقرار سیستم های مالی و مدیریت اطلاعات بیمارستانی در مراکز تازه تاسیس

۳-  آموزش کارکنان واحدهای مالی ،حسابداری پزشکان ، حسابداری پاراکلینیک ها ، ترخیص ، بیمه گری ، صندوق در مراکز درمانی تازه تاسیس

۴-  آموزش کارکنان واحد مالی ، ترخیص و بیمه گری از طریق برگزاری کارگاه های گروهی و انفرادی سازمانی

۵- ارائه بسته های آموزشی ماهیانه برای مدیران مالی و مسئولین ترخیص بیمارستان ، پزشکان و پاراکلینیک ها

۶- محصولات آموزشی در زمینه حسابداری مالی ، حسابداری ترخیص ، بیمه گری ، صندوق

برای اطلاعات بیشتر لطفا با حسابیتال تماس بگیرید.

جهت هر گونه همکاری و پیشنهادات  با حسابیتال تماس گیرید.

تلفن: ۰۹۱۲۵۰۱۱۸۰۸

تمام حقوق مادی و معنوی برای حسابیتال محفوظ است.