برونسپاری واحد مالی بیمارستان

مفروضات حسابداری

برونسپاری مالی بیمارستان (hospital-financial-outsorce)

برونسپاری مالی در دهه های اخیر روند رو به رشدی یافته است .
گستره ی عللی که سبب اقبال موسسات فعال در حوزه های مختلف، از جمله در حوزه
بانکداری به برون سپاری فعالیت های خود شده اند، بسیار وسیع می باشد . استفاده از
صرفه جویی های حاصل از مقیاس، تسهیم ریسک، دشواری انجام فعالیت و یا غیر قابل
کنترل بودن آن، تمایل به گسترش فعالیت های برون مرزی و … از جمله دلایلی است که
حاصل مطالعه میدانی انجام شده در چند کشور برای این رویکرد موسسات به
برون سپاری است.

برون سپاری فعالیت ر ا، برخلاف این که در ظاهر، کاری بسیار ساده به نظر
می رسد به دلیل نکات ظریف و حایز اهمیتی که در فرآیند انجام آن نهفته است می بایست
بسیار پیچیده و مهم تلقی نمود.

مباحث برونسپاری مالی بیمارستان

مباحث برونسپاری مالی بیمارستان hospital-financial-outsorce از تعریف برون سپاری و گستره آن، آغاز و به مباحث حقوقی
پیچیده ختم می شوند. فرض بر این است که، موسسات ما لی برای انجام فعالیت های
تخصصی که در اساسنامه آن ها به عنوان موضوع فعالی ت قید شده است از مراجع نظارتی
مجوز فعالیت دریافت م ی نمایند. بنابراین، سوالی که وهله اول قابل طرح است این که، آیا
موسسات مالی مجاز هستند فعالیت های اصلی خود را برون سپاری کنند؟ اهمیت ا ین
موضوع به حدی است که در بعضی از حوزه های قانونی، مراجع نظارتی ، برون سپاری
فعالیت های اصلی را مجاز ندانست هاند.

تمام حقوق مادی و معنوی برای حسابیتال محفوظ است.